Oferta dla sektora publicznego


Firma Progress Consulting świadczy kompleksowe usługi w zakresie pozyskiwania dotacji z funduszy europejskich dla jednostek sektora publicznego (jednostki samorządu terytorialnego, instytucje kultury, uczelnie wyższe, zakłady opieki zdrowotnej, instytucje otoczenia biznesu) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Regionalnych Programów Operacyjnych, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Programów Operacyjnych Europejskiej Współpracy Terytorialnej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego/Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.

Szczegółowa oferta firmy Progress Consulting obejmuje:

 • analizę możliwości pozyskania dotacji,
 • przygotowanie montażu finansowego projektu,
 • opracowanie wniosku preselekcyjnego,
 • opracowanie wniosku o dofinansowanie,
 • opracowanie studium wykonalności,
 • przygotowanie harmonogramu realizacji projektu,
 • doradztwo w zakresie skompletowania załączników niezbędnych do ubiegania się o dofinansowanie,
 • udzielenie pomocy we właściwym parafowaniu i podpisywaniu dokumentacji aplikacyjnej,
 • prowadzenie konsultacji z instytucjami przyznającymi dotacje w trakcie rozpatrywania dokumentacji aplikacyjnej,
 • udzielenie pomocy przy zawieraniu preumowy i umowy z instytucją przyznającą dofinansowanie,
 • nadzór nad realizacją projektu w celu zachowania zgodności z umową o dofinansowanie,
 • opracowanie wniosków o płatność,
 • przeprowadzenie audytu projektu,
 • pomoc prawną w postępowaniu sądowym i administracyjnym w sprawach dotyczących projektu.

Jeśli Państwa jednostka jest zainteresowana pozyskaniem dofinansowania z funduszy europejskich, albo chcieliby Państwo dowiedzieć się o szansach na dotację dla planowanego przez Państwa projektu prosimy o kontakt.
Przykładowe realizacje
Progress Consulting © 2009
Realizacja Offteam, powered by myAdmin CMS