O firmie

Firma Progress Consulting specjalizuje się w doradztwie europejskim, czyli pomocy jednostkom sektora publicznego (jednostki samorządu terytorialnego, instytucje kultury, uczelnie wyższe, zakłady opieki zdrowotnej, instytucje otoczenia biznesu) i prywatnego w skutecznym pozyskiwaniu dotacji z funduszy europejskich.

Wspieramy naszych klientów kompleksową obsługą poczynając od zdefiniowania najlepszego źródła dofinansowania planowanego projektu, poprzez opracowanie niezbędnej dokumentacji aplikacyjnej, czyli wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności albo biznes planu, pomoc w opracowaniu i skompletowaniu wymaganych załączników, parafowaniu i podpisywaniu dokumentacji aplikacyjnej, a następnie gdy projekt uzyska dofinansowanie w zarządzaniu projektem.

Jakość usługi i obsługi naszej firmy oraz wiedza, doświadczenie i zaangażowanie naszych pracowników spowodowało, iż do grona naszych stałych klientów należy kilkaset podmiotów, a wartość pozyskanych dotacji osiągnęła poziom 7 mld złotych.

Firma Progress Consulting rozpoczęła działalność w 2004 roku, zdobywając bogate już doświadczenie przy pozyskiwaniu dotacji ze środków przedakcesyjnych. Następnie w ramach pierwszego okresu programowania funduszy strukturalnych w latach 2004-2006 potwierdziła swoją skuteczność pozyskując kilkadziesiąt dotacji dla klientów z sektora publicznego i prywatnego. Natomiast za okres 2007-2013 została uznana za najskuteczniejszą w pozyskiwaniu dotacji firmę doradczą w Polsce według niezależnego rankingu czasopisma Fundusze Europejskie.

 

Zapotrzebowanie zgłaszane przez klientów z całej Polski na usługi naszej firmy, spowodowało, iż w 2006 roku w Lublinie, w 2007 roku w Krakowie oraz w 2008 roku w Bydgoszczy/Toruniu uruchomione zostały oddziały regionalne naszej firmy.

 

Strategia rozwoju firmy zakłada uzyskanie pozycji lidera na rynku doradztwa europejskiego pod względem ilości i wartości pozyskanych dotacji nie tylko w Polsce, ale i w największych krajach Europy Środkowo - Wschodniej. W związku z tym w 2007 roku firma rozpoczęła działalność na rynku rumuńskim poprzez spółkę zależną Progress Advisory Romania, która bardzo szybko stała się jedną z liczących się firm doradztwa europejskiego w Rumunii.


Przykładowe realizacje
Progress Consulting © 2009
Realizacja Offteam, powered by myAdmin CMS